ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เกม Plinko » ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขและหน้าข้อมูลบน Plinkogambling.เกม คือการร่างแนวทางและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องอ่านและทำความเข้าใจหน้านี้ เนื่องจากเป็นการสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ (ผู้ใช้) และ Plinkogambling.games

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อมูล

หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อมูลทำหน้าที่เป็นคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ในการทำความเข้าใจสิทธิ์และภาระผูกพันของตนเมื่อใช้ Plinkogambling.games โดยครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดชอบของผู้ใช้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อจำกัดความรับผิด และนโยบายการลบเนื้อหา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและคำแนะนำทางกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ใน Plinkogambling.games มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความครบถ้วน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การที่คุณเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำทางกฎหมาย: ข้อมูลที่ให้ไว้ใน Plinkogambling.games ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอคำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

Plinkogambling.games เป็นไดเรกทอรีการพนันและบริการข้อมูลอิสระ

Plinkogambling.games เป็นไดเรกทอรีการพนันอิสระและบริการข้อมูลที่ให้ข้อมูลเชิงลึก บทวิจารณ์ และคำแนะนำอันมีค่าที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์แก่ผู้ใช้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกมออนไลน์ ข้อมูลและทรัพยากรที่ให้ไว้ใน Plinkogambling.games มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นการรับรองหรือรับประกันใดๆ

ความถูกต้องของข้อมูล

ที่ Plinkogambling.games เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระก่อนตัดสินใจใดๆ ตามข้อมูลนั้น เราขอแนะนำให้ปรึกษาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด

ความรับผิดชอบของผู้ใช้ต่อความถูกต้องตามกฎหมายของเกมและการเดิมพัน

ในฐานะผู้ใช้ Plinkogambling.games คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของการเข้าร่วมในกิจกรรมการพนันออนไลน์และการวางเดิมพันในเขตอำนาจศาลของคุณ Plinkogambling.games ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ไม่ควรตีความเช่นนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับสถานที่ของคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

Plinkogambling.games และบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน และหุ้นส่วนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณหรือการพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่มีการหยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

การแก้ไขข้อมูลและพันธกรณีในอนาคต

Plinkogambling.games ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อาจมีกรณีที่เนื้อหาล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลล่าสุดโดยการตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่แสดงบน Plinkogambling.games เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

ข้อจำกัดในการคัดลอกและการส่ง

ห้ามคุณคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือส่งเนื้อหาใด ๆ จาก Plinkogambling.games โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมาย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Plinkogambling.games เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดติดต่อเราทันทีพร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็น เราจะตรวจสอบและดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยทันที

ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงาน

แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ Plinkogambling.games ตระหนักดีว่าข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องอาจเกิดขึ้นได้ หากคุณพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยบนเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณรายงานให้เราทราบ เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ใช้และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความไม่ถูกต้องโดยทันที

การลบเนื้อหาและดุลยพินิจของ Plinkogambling.games

Plinkogambling.games ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เราอาจลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ไม่ถูกต้อง หรือถือว่าไม่เหมาะสม การตัดสินใจลบหรือแก้ไขเนื้อหาขึ้นอยู่กับ Plinkogambling.games แต่เพียงผู้เดียว และเราไม่จำเป็นต้องให้คำอธิบายหรือการแจ้งเตือนสำหรับการกระทำดังกล่าว

บริการร้องเรียนเกมออนไลน์ Plinko

บริการร้องเรียน PlinkoGameOnline เป็นบริการเฉพาะที่ให้บริการโดย Plinkogambling.games เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ PGOCCS ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และผู้ดำเนินการออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาที่ยุติธรรมและเป็นกลาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PGOCCS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PGOCCS ควบคุมการใช้บริการและระบุความรับผิดชอบและข้อจำกัดของทั้งผู้ใช้และ Plinkogambling.games โดยการใช้ PGOCCS คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รายละเอียดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถดูได้ที่หน้า PGOCCS เฉพาะที่ Plinkogambling.games

บทสรุป

การเข้าถึงและใช้งาน Plinkogambling.games แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้

thThai