Závislosť na hazardných hrách

Hra Plinko » Závislosť na hazardných hrách

Na stránke Plinkogambling.hry, uvedomujeme si dôležitosť zodpovedného hrania a potenciálne riziká spojené so závislosťou. Cieľom tejto stránky je objasniť závislosť od hazardných hier, jej príznaky u dospelých a ako rozpoznať potrebu pomoci. Veríme, že poskytnutím týchto informácií môžeme prispieť k bezpečnejšiemu a príjemnejšiemu hraniu online pre našich používateľov.

Informácie o závislosti od hazardných hier

Závislosť od hazardných hier, známa aj ako patologické hráčstvo alebo nutkavé hráčstvo, je vážny problém, ktorý postihuje ľudí na celom svete. Ide o nekontrolovateľné nutkanie hrať hazardné hry napriek negatívnym dôsledkom. Toto návykové správanie môže viesť k vážnym finančným, osobným a psychickým problémom.

Rozpoznanie príznakov závislosti od hazardných hier je kľúčové pre včasný zásah a vyhľadanie pomoci. Tu je niekoľko bežných indikátorov závislosti od hazardných hier u dospelých:

 • Záujem o hazardné hry: Neustále premýšľanie o hazardných hrách, plánovanie ďalšieho sedenia alebo spomínanie na minulé výhry alebo prehry.
 • Neschopnosť kontrolovať hazardné hry: Neschopnosť kontrolovať alebo zastaviť hazardné hry, aj keď sa o to pokúšate.
 • Zvyšovanie výšky stávok: Potrebujete vsadiť viac peňazí, aby ste dosiahli rovnakú úroveň vzrušenia alebo uspokojenia.
 • Zanedbávanie povinností: Uprednostňovanie hazardných hier pred prácou, rodinou, vzťahmi a inými dôležitými povinnosťami.
 • Naháňanie strát: Neustále hranie hazardných hier v snahe získať späť predchádzajúce straty, čo často vedie k ešte väčším finančným problémom.
 • Odstúpenie od spoločenských aktivít: Stiahnutie sa zo spoločenských podujatí, koníčkov alebo iných aktivít, aby ste mohli tráviť viac času hraním hazardných hier.
 • Finančné problémy: Hromadenie značných dlhov, požičiavanie peňazí alebo finančná nestabilita v dôsledku prehier v hazardných hrách.
 • Výkyvy nálad: Zažívanie extrémnych vzostupov alebo poklesov v závislosti od výsledkov hazardných hier, ktoré vedú k podráždenosti, úzkosti alebo depresii.
 • Skrývanie hráčskeho správania: Snaha utajiť alebo minimalizovať rozsah hazardných hier pred rodinou a priateľmi.
 • Neúspešné pokusy o odvykanie: Opakované neúspešné pokusy obmedziť alebo ukončiť hranie hazardných hier.
 • Strata záujmu o iné činnosti: Strata záujmu o predtým obľúbené koníčky alebo činnosti, ktoré nezahŕňajú hazardné hry.
 • Útek prostredníctvom hazardných hier: Využívanie hazardných hier ako spôsobu úniku pred stresom, depresiou alebo inými emocionálnymi ťažkosťami.
 • Požičiavanie alebo krádež peňazí: Uchyľovanie sa k požičiavaniu peňazí od iných alebo k nelegálnym činnostiam s cieľom financovať svoje hráčske návyky.
 • Napätie vo vzťahoch: Konflikty, napäté vzťahy alebo odlúčenie kvôli problémom súvisiacim s hazardnými hrami.
 • Fyzické a emocionálne utrpenie: Pociťovanie fyzických príznakov, ako je nespavosť, bolesti hlavy alebo úzkosť v súvislosti s hraním hazardných hier.

Ak tieto príznaky rozpoznáte u seba alebo u niekoho, koho poznáte, môže to znamenať prítomnosť závislosti od hazardných hier. Pochopenie toho, kedy potrebujete pomoc, je kľúčové pre účinné riešenie tohto problému.

Ako pochopiť, že potrebujete pomoc od závislosti od hazardných hier?

Uznanie potreby pomoci je prvým krokom k uzdraveniu. Tu je niekoľko ukazovateľov, ktoré naznačujú, že možno potrebujete pomoc pri riešení závislosti od hazardných hier:

 1. Strata kontroly: Je pre vás ťažké alebo nemožné kontrolovať svoje správanie, aj keď chcete prestať hrať.
 2. Negatívne dôsledky: Hranie hazardných hier viedlo k významným finančným, osobným alebo emocionálnym problémom vo vašom živote.
 3. Neúspešné pokusy o odvykanie: Napriek opakovaným pokusom sa vám nepodarilo prestať hrať hazardné hry alebo znížiť frekvenciu a intenzitu svojich návykov.
 4. Symptómy abstinencie: Pri snahe obmedziť alebo ukončiť hranie hazardných hier pociťujete nepokoj, podráždenosť alebo zmeny nálady.
 5. Záujem o hazardné hry: Myšlienky na hazardné hry zaberajú značnú časť vášho času, ovplyvňujú vaše každodenné aktivity, vzťahy a celkovú pohodu.
 6. Klamstvo a utajenie: Podvádzate, napríklad klamete blízkym alebo zatajujete rozsah svojich hazardných hier.
 7. Strata záujmu o iné oblasti: Váš záujem o aktivity a koníčky mimo hazardných hier sa výrazne znížil.
 8. Finančná nestabilita: Čelíte finančným ťažkostiam, hromadia sa vám dlhy alebo sa uchyľujete k zúfalým opatreniam, aby ste financovali svoje hráčske návyky.

Ak sa zhodujete s týmito príznakmi a máte pocit, že hazardné hry ovládli váš život, je nevyhnutné vyhľadať pomoc a podporu u odborníkov a podporných sietí špecializovaných na liečbu závislosti od hazardných hier. Pamätajte, že nie ste sami a že je vám k dispozícii pomoc, ktorá vám pomôže prekonať tento náročný stav.

V PlinkoGambling.games uprednostňujeme pohodu našich používateľov. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojujete so závislosťou od hazardných hier, odporúčame vám požiadať o pomoc a podporu. Spoločne sa môžeme dopracovať k zdravšiemu a príjemnejšiemu hernému zážitku.

Pomoc pri závislosti od hazardných hier na celom svete

GamCare http://www.gamcare.org.uk/ 0808 8020 133 Spojené kráľovstvo
Anonymní hráči www.gamblersanonymous.org/ga/ Spojené kráľovstvo
BeGambleAware www.begambleaware.org 0808 8020 133 Spojené kráľovstvo
Gioca-Responsabile www.gioca-responsabile.it 800 151 000 Taliansko
Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive www.siipac.it 800 031 579 Taliansko
Numero verde nazionale TVNGA dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 800 558 822 Taliansko
Associazionee Giocatori Anonimi www.giocatorianonimi.org 338-1271215 Taliansko
Jogadores anônimos do Brasil jogadoresanonimos.com.br Contato SP: (11) 3229-1023Contato RJ: (21) 25164672 Brazília
Proteção ao Jogador www.srij.turismodeportugal.pt Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, órgão do Turismo de Portugal.Número Linha Vida: [email protected] aconselhamento telefônico funciona todos os dias, das 10h às 18h. Brazília
Jugadores Anónimos www.jugadoresanonimos.org 670 691 513 LATAM
Juego Responsable - Argentína juegoresponsable.com.ar LATAM
GamCare www.gamcare.org.uk 0808 8020 133 Japonsko
BeGambleAware www.begambleaware.org 0808 8020 133 Japonsko
Stödlinjen.se www.stodlinjen.se 020-81 91 00 Japonsko

Zdroje o závislosti od hazardných hier

Závislosť od hazardných hier je rozšírený problém, ktorý postihuje jednotlivcov a ich blízkych na celom svete. Nepriaznivé dôsledky nutkavého hrania môžu viesť k finančným ťažkostiam, napätým vzťahom a problémom s duševným zdravím. Našťastie je k dispozícii množstvo zdrojov na pomoc tým, ktorí bojujú so závislosťou od hazardných hier. Tento článok upozorňuje na niektoré z najvýznamnejších organizácií a liniek pomoci, ktoré sa venujú poskytovaniu podpory a pomoci problémovým hráčom a ich rodinám.

Závislosť od hazardných hier je vážny problém, ktorý môže mať ničivé následky na jednotlivcov a ich rodiny. Rozpoznanie problému a vyhľadanie pomoci je prvým krokom k uzdraveniu. Našťastie existujú organizácie a linky pomoci, ktoré sú špeciálne určené na poskytovanie potrebných zdrojov a podpory problémovým hráčom. Cieľom tohto článku je objasniť tieto cenné zdroje týkajúce sa závislosti od hazardných hier a to, ako môžu v živote niekoho zmeniť situáciu.

Národná sieť liniek pomoci pre problémové hráčstvo

Národná sieť liniek pomoci pre problémové hráčstvo, dostupná na čísle 800-522-4700, je dôležitým záchranným lanom pre tých, ktorí v Spojených štátoch bojujú so závislosťou od hazardných hier. Táto horúca linka, ktorú prevádzkuje Národná rada pre problémové hráčstvo (NCPG), ponúka dôležité informácie o miestnych zdrojoch dostupných pre problémových hráčov a ich blízkych. Kontaktovaním linky pomoci môžu jednotlivci získať prístup k odbornému poradenstvu a získať prehľad o dostupných možnostiach liečby, podporných skupinách a poradenských službách prispôsobených ich špecifickým potrebám. Linka pomoci funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo zaručuje, že pomoc je vždy vzdialená len na jeden telefonát.

Anonymní hráči (GA)

Anonymní gambleri (GA) je dobre zavedená organizácia, ktorá od roku 1957 podporuje osoby závislé od hazardných hier. S miestnymi skupinami roztrúsenými po celom svete poskytuje GA bezpečné a príjemné prostredie pre jednotlivcov hľadajúcich pomoc. Jedinou podmienkou vstupu do GA je úprimná túžba prestať hrať hazardné hry. GA sa riadi 12-krokovým programom, ktorý pomáha vyliečeným problémovým hráčom oslobodiť sa od ich deštruktívneho správania. Prostredníctvom pravidelných stretnutí a vzájomnej podpory získavajú účastníci silu a vedenie potrebné na prekonanie svojej závislosti. Je dôležité poznamenať, že Anonymní gambleri ponúkajú aj podporné skupiny pre blízkych (Gam-Anon) a deti problémových hráčov (Gam-A-Teen), pretože si uvedomujú, že závislosť od hazardných hier môže mať vplyv na celú rodinu.

GamCare

GamCare je renomovaná charitatívna organizácia financovaná priemyslom so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá ponúka neodsudzujúce poradenstvo a usmernenie jednotlivcom, ktorí majú problémy s hazardnými hrami. Jej služby sú určené ľuďom z rôznych prostredí a poskytujú im podporný priestor na diskusiu o ich problémoch a hľadanie možných riešení. GamCare prevádzkuje linku pomoci (0808 8020 133), na ktorej môžu jednotlivci získať dôvernú pomoc a cenné rady od vyškolených odborníkov. Cenným zdrojom informácií je aj webová stránka charity, ktorá poskytuje rozsiahle informácie o závislosti od hazardných hier, možnostiach liečby a nástrojoch svojpomoci.

Správa pre služby v oblasti zneužívania látok a duševného zdravia (SAMHSA)

Úrad pre zneužívanie psychoaktívnych látok a služby duševného zdravia (SAMHSA) je dôležitou agentúrou pre verejné zdravie v rámci Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA. SAMHSA prevádzkuje bezplatnú, dôvernú a nepretržitú národnú linku pomoci (1-800-662-4357), ktorá poskytuje informácie a odporúčania na liečbu jednotlivcom a rodinám, ktorí čelia rôznym poruchám duševného zdravia vrátane závislosti od hazardných hier. Linka pomoci je k dispozícii v angličtine aj španielčine, čo zabezpečuje dostupnosť pre širokú škálu osôb hľadajúcich pomoc. Vyškolení odborníci SAMHSA ponúkajú súcitnú podporu a poradenstvo, pomáhajú volajúcim zorientovať sa v zložitých problémoch závislosti od hazardných hier a spájajú ich s miestnymi zdrojmi na pokračujúcu liečbu.

Národná rada pre problémové hranie

Národná rada pre problémové hráčstvo (NCPG) je nezávislá organizácia, ktorá sa zasadzuje za problémových hráčov a ich rodiny. S cieľom znížiť výskyt škôd súvisiacich s hazardnými hrami poskytuje NCPG množstvo zdrojov a podpory. Ich webová stránka slúži ako komplexné centrum informácií o problémovom hráčstve a ponúka vzdelávacie materiály, informácie o liečbe a adresár vyškolených poradcov v celých Spojených štátoch. Spoluprácou s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane poskytovateľov liečby, tvorcov politík a širokej verejnosti sa NCPG snaží zvyšovať povedomie a podporovať podporné prostredie pre tých, ktorých sa týka závislosť od hazardných hier.

Záver

Závislosť od hazardných hier je vážny problém, ktorý môže mať škodlivé účinky na život jednotlivcov. Rozpoznanie príznakov závislosti od hazardných hier a pochopenie, kedy potrebujete pomoc, je pri riešení tohto problému kľúčové. Vyhľadaním odbornej pomoci a podpory môžu jednotlivci znovu získať kontrolu nad svojím životom a zodpovedne si užívať hazardné hry. Pamätajte, že pre tých, ktorí čelia závislosti od hazardných hier, je k dispozícii nádej a podpora.

sk_SKSlovak